NOAS feirer 40 år: – Rettssikkerheten for asylsøkere er forbedret

I 40 år har NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) stått opp for asylsøkeres og flyktningers rettsvern (Foto: Illustrasjon)
Norsk organisasjon for asylsøkere ble etablert på kvinnedagen i 1984. Gjennom fire tiår har man jobbet for rettsikkerheten til asylsøkere og flyktninger.

For 40 siden var det et helt annet Norge som asylsøkere og flyktninger møtte. Organisasjoner som hjalp til på feltet var det nesten ingen av, før NOAS ble startet.

– I 1984 var asylsøkere et nærmest ukjent fenomen i Norge. Dette endret seg i 1985. Seks iranske asylsøkere var blitt sendt til Tyrkia uten at deres søknader var individuelt behandlet i Norge. I Tyrkia risikerte de å bli sendt videre til Iran, og Norge handlet derfor klart i strid med internasjonale forpliktelser. Myndighetene måtte hente tilbake iranerne, og saken førte til at hele Norge ble kjent med både asylsøkere, og NOAS som denne gruppens viktigste representant, ifølge en pressemelding.

Har påvirket frem nye lovendringer

NOAS-grunnlegger Annette Thommessen, ble kjent som frittalende og kompromissløs i rettighetsspørsmål og samtidig som god på dialog med ledende politikere. Og NOAS i dag utgjør Norges mest spesialiserte fagmiljø på dette feltet innen sivilsamfunnet.

– Vi har vært med på en reise der rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger har blitt kraftig styrket. I 1984 kunne Justisministeren i praksis bestemme om en person skulle gis en tillatelse eller ikke. I dag har vi en utlendingslov som definerer hvem som er “flyktning”, vi har en profesjonell forvaltning og en klageinstans som ikke kan instrueres.

I løpet av 40 års virksomhet har NOAS tatt mange kamper, både rettslige og politiske.

– På utlendingsfeltet forslås ofte regelverksendringer – med potensielt store konsekvenser for enkeltmennesker. Ved høye ankomster, både i 2008, 2015 og siden 2022, kommer forhastede innstrammingsforslag i strid med demokratiske spilleregler, og iblant i strid med folkeretten.

Vunnet frem i viktige avgjørelser

Å ha et juridisk kompetansemiljø som er til for asylsøkere og flyktninger har vært organisasjonens hovedformål.

Vi har vunnet seire for blant annet lengeværende asylbarn, barn som sendes ut med tvang, enslige mindreårige, og ulike grupper flyktninger. Vi har behandlet og vunnet frem i tusenvis av enkeltsaker. Bare de siste ti årene har vi behandlet over 11.000 saker.

I den kommende tiden blir kampen for folkerettsbasert juss og barns rettigheter i utvisningssaker viktige saker.

Vi ser at behovet for en organisasjon som taler saken til asylsøkere og flyktninger er like mye til stede nå som for 40 år siden. Flyktninger risikerer også i dag å bli sendt tilbake til forfølgelse i hjemlandet. NOAS står ovenfor nye kamper, og flere vil komme til i takt med hvordan verden rundt oss utvikler seg.