Mer svangerskapsdiabetes hos kvinner fra Sør-Asia

Risikoen for svangerskapsdiabetes hos sørasiatiske kvinner er 5 – 10 ganger høyere.

Data fra Medisinsk fødselsregister viser at svangerskapsdiabetes var atskillig hyppigere blant kvinner med pakistansk bakgrunn bosatt i Oslo sammenliknet med etnisk norske kvinner.

I Norge som helhet forekom svangerskapsdiabetes omtrent sju ganger hyppigere blant kvinner som etnisk tilhører Nord-Afrika og Sør-Asia sammenliknet med kvinner fra Norge.

I en upublisert undersøkelse fra Torshov helsesenter i Oslo fant man at svangerskapsdiabetes var seks ganger hyppigere blant kvinner fra India og Pakistan sammenliknet med etnisk norske kvinner.

I flere studier er overvekt utpekt som en risikofaktor for utvikling av diabetes type 2.