Alt om UDI-saken

0Shares

Erna Solberg, den nylig avgåtte statsråden og Høyre-lederen mener UDI-ledelsen utnyttet det politiske vakuumet mellom Bondevik- og Stoltenberg-regjeringene sist høst.

– Det de gjorde er illojalt i forhold til politiske instrukser. UDIs ledelse var fullstendig klar over at intensjonene våre var de motsatte av deres praksis, sier hun til VG.

På det tidspunktet var det Trygve Nordby som var direktør for UDI. Nordby er nå generalsekretær i Norges Røde Kors.

Bakgrunnen
I januar i fjor bestemte regjeringen at MUF’ere (midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening) som hadde fast arbeid, ikke var kriminelle, hadde kjent identitet og kunne forsørge familien, skulle få ordinær arbeidstillatelse.

I stedet for å følge intensjonene i Kommunaldepartementets forskrift, la UDI seg på en mer liberal linje. I tråd med signaler fra direktør Trygve Nordby om at UDI skulle ha en liberal praksis, og to praksisnotater om MUF-sakene, brukte UDI i utstrakt grad utlendingslovens paragraf 8, annet ledd, om sterke menneskelige hensyn. Og langt flere fikk opphold.

– Jeg mener det var riktig å vurdere det slik at de irakiske kurderne som ikke ble fanget opp av forskriftenes kriterier for opphold, ville kunne få bli av menneskelige hensyn, sier Nordby.

Av de interne notatene fremgår, i følge VG, at UDI-ansatte lette med lys og lykte etter muligheter for å innvilge oppholdstillatelse til dem som falt utenfor forskriften.

Det ble blant annet bestemt at søkere uten jobb med barnefamilier i Norge, søkere med kortvarig arbeidsforhold for en tid tilbake, søkere med fremtidig arbeidstilbud, skulle få opphold.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) påpeker at UDI står fritt til å vurdere søknader opp mot utlendingslovens paragraf 8, 2. ledd.

– Men det som gjør denne saken alvorlig, er at UDI senker terskelen for denne gruppen, irakiske kurdere, som gjør at de får opphold på et annet grunnlag enn andre ville fått.

– UDI gjorde det riktige

NOAS og Flyktninghjelpen mener at UDI gjorde det eneste rette da de innvilget opphold for de 182 irakerne. Også i SV og deler av Arbeiderpartiet er det sterk tvil om UDI handlet ut over sine fullmakter. Og onsdag kom meldingen om at Justisdepartementets lovavdeling mener UDI ikke har gått ut over sine fullmakter.

– Ledelsens ansvar

«Vi imøteser Stortingets granskning. På bakgrunn av den seneste tids mange medieoppslag om en rekke saker, og innspill fra medlemmer, ser vi behov for en bredere granskning, som ikke begrenses til Muf-sakene», heter det i pressemeldingen fra fagforeningene til Samfunnsviterne og Juristforbundet.

De viser ellers til sin forrige pressemelding av 29. mars. Der understreket de ansatte at praksisen som lå til grunn i Muf-sakene, var klarert med ledelsen i UDI og at: Praksis og saksbehandling som er fulgt i disse sakene, er som for øvrige saker i direktoratet, ledelsens ansvar.

Hva visste Manuela?

På et krisemøte i natt bestemte inkluderingsministeren at UDI-skandalen skal granskes av et uavhengig utvalg.

Ramin-Osmundsen, har overfor Bjarne Håkon Hanssen beklaget praksisen og uttalt at den var i strid med intensjonene til den forrige regjeringen. Ramin-Osmundsen, som selv var den tidligere UDI-direktørens nestkommanderende, skulle ha ledet en intern granskning av saken.

Tidligere UDI-direktør Trygve Nordby hevdet imidlertid på Dagsrevyen i går kveld at både departementet og hele ledergruppen i UDI var informert om hans vurdering av de 182 asylsøkerne. Ramin-Osmundsen avviser påstandene på det sterkeste. Dermed er det ikke Osmundsen som skal granske, hun skal bli gransket.

FrP vil anmelde Nordby

Justispolitisk talsmann i FrP Jan Arild Ellingsen mener Regjeringen umiddelbart bør levere inn en anmeldelse av tidligere leder i UDI Trygve Nordby.

– Både tidligere og dagens statsråd har klart konkludert med at UDI har gått ut over den myndigheten de hadde. Det er det Nordby som må ta ansvar for. Dersom vi fester lit til to statsråders forklaring, kan ikke jeg se annet enn at Nordby må ha gjort seg skyldig i et lovbrudd, forklarer Ellingsen.