Hva visste Hanssen?

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen ble informert om kurdiske irakere uten lovlig opphold i Norge i et brev fra UDI-sjef Trygve G. Nordby den 20.oktober.

Nordby argumenterte i brevet for å finne en varig løsning for kurderne, og tilbød seg å komme med innspill til Bjarne Håkon Hanssen for å løse problemene.

I brevet skrev Nordby om personer uten lovlig opphold i landet, om personer som lever i skjul, om svart økonomi og mulige bånd til internasjonal kriminalitet:

«En spesiell utfordring i denne sammenheng er nordirakere med tidligere midlertidig opphold (MUF). I 2000 fikk i underkant av to tusen kurdere fra Nord-irak midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening. For de fleste i denne gruppen er det funnet en løsning gjennom en midlertidig forskrift for dem som har fast arbeid. Resten av gruppen vil forbli en verkebyll dersom det ikke etableres varige løsninger. Vi vil gjerne få bidra med innspill til hvordan dette og andre tilfeller med langvarig opphold uten utsikter til varig løsning kan håndteres i tråd med intensjonene i regjeringsplattformen».

Opposisjonen på Stortinget krever en bred granskning i regi av Kontroll og konstitusjonskomiteen. Erna Solberg (H), Lars Sponheim (V) og Siv Jensen (Frp) mener alle at granskningen av UDI-saken må utvides til også å gjelde hva statsråd Bjarne Håkon Hanssen har kjent til og når han fikk den kunnskapen.

– Enten lyver Bjarne Håkon Hanssen når han påstår at han ikke hadde kunnskaper om saken, eller så har embetsverket ikke informert statsråden om Nordbys brev. Det første er helt uakseptabelt og jeg forventer at statsministeren griper inn og klargjør realitetene i saken. Hvis Hanssen ikke er blitt gjort kjent med innholdet i brevet, må det iverksettes full etterforskning av departementet for å avdekke om noen har gjort seg skyldig i grov tjenesteforsømmelse, sier Siv Jensen til Bergens Tidende.