Gi statsråden innspill om inkludering og integrering

0Shares

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen åpner møtet. Du inviteres til å komme med innspill på møtet. Temaene på møtet er: arbeid, barn/unge/utdanning, likestilling, deltakelse. Det vil bli holdt innlegg før det åpnes for innspill fra salen.

Rundt 560 organisasjoner er invitert, med en hovedvekt på lokale innvandrerorganisasjoner rundt om i landet. I tillegg er store trossamfunn, landsdekkende frivillige organisasjoner og enkelte forskningsmiljøer invitert. Påmeldingen gjøres ved å sende en e-post til [email protected] . Det er plass til rundt 200-250 representanter på møtet, og først-til-mølla-prinsippet gjelder.

Idémøtet arrangeres onsdag 26. april, kl. 10.00-16.00 på Chateau Neuf på Majorstuen i Oslo. Chateau Neuf har adresse Slemdalsveien 7.

Les mer: http://www.imdi.no/templates/CommonPage____5293.aspx