Sterke reaksjoner etter Holmlia dommen

0Shares

Også benjamin Hermansens mor, Marit Hermansen, uttrykte skuffelse over at retten ikke hadde ilagt straff i samsvar med aktors påstand om 21 års fengsel for begge for et samlet pressekorps rett etter domsavsigelsen.

Joe Erling Jahr ble i går funnet skyldig i forsettelig drap, Ole Nicolai Kvisler i medvirkning til drap, og straffene var på henholdsvis 16 og 15 år. Drapet blir omtalt som rasistisk motivert, og dette ble tillagt stor vekt. Veronica Andreasen fikk 3 år.

Oslo tingrett finner det bevist at Joe Erling Jahr påførte Benjamin Hermansen de dødelige knivstikkene, men at også Ole Nicolai Kvisler påførte Hermansen stikk. Kvisler har derfor handlet like aktivt som Jahr for å få tatt Benjamin, heter det i dommen.

Retten finner det også bevist at Ole Nicolai Kvisler forfulgte Benjamin Hermansen og ikke ga seg før Jahr satt over Hermansen.

Ole Nicolai Kvisler anket skyldspørsmålet på stedet.

Blant ungdom på Holmlia var reaksjonene sterke etter dommen. Flere brøt sammen i gråt da straffen på 16 og 15 år ble forkynt i retten.

Last ned hele dommen her