Krigsofre overrepresentert på barnevernsinstitusjoner

0Shares

– I disse minoritetsfamiliene brukes volden som disiplinering når det oppstår generasjonskonflikter, sier professor Bente Puntervold Bø ved Høgskolen i Oslo til Aftenposten.

Hun har analysert 200 søknader om plass på barnevernsinstitusjon i Oslo kommune. Halvparten gjaldt norske ungdommer, resten gjaldt unge med innvandrerbakgrunn.

Rus i hjemmet nevnes i 5 prosent av minoritetsungdommenes søknader, men i 34 prosent av de etnisk norske ungdommenes saksmapper.

Blant annet er pakistanere underrepresentert i institusjonene, mens somaliske ungdommer og andre nasjonaliteter med krigsbakgrunn, er klart overrepresentert.

– Dette handler mye om flyktningproblematikk. Svært mange av barna i institusjonene har kommet som asylsøkere. De bærer på minner om brudd og savn, om krig og flukt, forklarer Puntervold Bø.