Populistisk spill fra Ap

0Shares

I strid med instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H), ga UDI i fjor høst oppholdstillatelse til minst 182 kurdere fra Irak som ikke hadde fast arbeid eller kunne forsørge familien. Dette har det blitt rabalder ut av.

Blant annet Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at UDI hadde hjemmel til å la irakerne forbli i landet – av humanitære årsaker. Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) mener den rødgrønne regjeringen ville sannsynligvis gitt opphold til de 182 om saken ble behandlet i dag. Men det han reagerer på er at instruksen fra høyere instanser ikke ble fulgt.

Erna Solberg, den nylig avgåtte statsråden og Høyre-lederen, også kjent som jern-Erna, stod for en beinhard innvandringspolitikk.

Det viser seg nå at tidligere UDI-direktør Trygve G. Nordby sendte et brev til Hanssen tre dager etter regjeringen tiltrådte, der han tok opp situasjonen for disse irakiske kurderne. “Gruppen vil forbli en verkebyll dersom det ikke etableres varige løsninger,” skrev Nordby ifølge Bergens Tidende. Stortinget stiller spørsmålstegn ved hva Hanssen visste om UDI-saken, det er det granskingen som må finne ut av.

Ramin-Osmundsen beklaget praksisen og uttalt at den var i strid med intensjonene til den forrige regjeringen. Ramin-Osmundsen, var tidligere assisterende direktør i UDI, og skulle ha ledet en intern granskning av saken. Men nå er det altså hun selv som blir gransket, til tross for selvkritikk. Osmundsen tok ut permisjon, Hanssen sier ”det var en klok og riktig beslutning.” Og det er synd om Hanssen ikke klarer å beholde Osmundsen i direktørstillingen.

”Vi trenger byråkrater som bruker sitt handlingsrom i tråd med humanitære verdier. Når politikerne ofrer humanismen for populismen, blir det desto viktigere med embetsmenn som står opp for menneskelige hensyn i spillerommet mellom etikk, politikk og jus. Dem er det ikke for mange av,” skriver Morgenbladet på lederplassen. Begrepet blind lojalitet gir assosiasjoner til hendelser i verdenshistorien vi helst ikke vil minnes. Nordby står for den avgjørelsen han tok, og det må han berømmes for.

”UDI-saken viser et lite flatterende bilde av Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Fra å være et parti med romslighet og varme overfor folk som søkte opphold her i landet, har Ap de siste årene havnet på høyresiden i asyl- og flyktningpolitikken,” skriver Arne Strand som politisk redaktør i Dagsavisen.

Når Hanssen reagerer så kraftig, og på lik linje med jern-Erna, så handler det om populistisk politikk, noe som ikke er overraskende i en tid der FrP er i fremgang. Det synes å handle om å være mest mulig beinhard i innvandringsfeltet.

Leder Utrop utgave 7, 2006.