– Studieringer hjelper integreringen

Frikirkelig studieforbund oppfordrer regjeringen til å se på flerkulturelle studieringer som et hensiktsmessige virkemiddel for å integrere innvandrere i Norge.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har bedt om innspill på regjeringens handlingsplan for inkludering og integrering.

– I vårt innspill til regjeringen har vi pekt på områder der studieforbundene kan bidra og være samarbeidspartnere for integrering og inkludering i det norske samfunnet. Læring for integrering er vårt hovedbudskap, sier Hege Irene Fossum i Frikirkelig studieforbund.

Forbundet har de siste årene lagt vekt på inkludering og integrering i sitt arbeid.

– Vi har lagt til grunn for vårt innspill at integrering skal være en gjensidig prosess, der etniske nordmenn og mennesker med en flerkulturell bakgrunn lærer av hverandre, heter det i innspillet til regjeringen.