Hver fjerde Osloborger har innvandrerbakgrunn

0Shares

Dette viser ferske tall fra Statitisk Sentralbyrå (SSB)

Innvandrerbefolkningen økte med 21 900 personer i 2005, eller 6,0 prosent til 386 000. Til sammenlikning økte hele befolkningen med 34 000, eller 0,73 prosent i fjor.

I alt 285 300 personer hadde innvandrerbakgrunn fra et ikke-vestlig land, noe som tilsvarer 6,1 prosent av befolkningen. Personer med vestlig innvandrerbakgrunn talte 101 400 personer, og sto for 2,2 prosent av den totale befolkningen i Norge.

Oslo har klart flest personer med innvandrerbakgrunn, både relativt og absolutt. 123 900 personer av Oslos befolkning tilhører innvandrerbefolkningen. Personer med vestlig innvandrerbakgrunn står for 4,1 prosent av befolkningen og personer med ikke-vestlige bakgrunn 18,9 prosent.

Samtlige av Oslos bydeler ligger over landsgjennomsnittet, både for de med vestlig og de med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, om vi holder Marka utenom. Bydel Søndre Nordstrand har høyest andel personer med innvandrerbakgrunn med 41,3 prosent og bydel Nordstrand har den laveste med 10,7 prosent.

Personer med pakistansk innvandrerbakgrunn utgjør også i år den største enkeltgruppen med 27 700 personer, etterfulgt av svensker (23 500), irakere (20 000) og dansker (19 100).