-Forakt for det flerkulturelle samfunn

0Shares

– Vi arbeider for et flerkulturelt samfunn hvor alle kulturer, religioner og språk er likeverdige. Et samfunn hvor man oppfatter mangfold som positivt. Et samfunn hvor alle kan være stolt av sin kulturelle bakgrunn, sier Athar Ali, leder for Norsk Innvandrerforum.

Etniske minoriteter utgjør ca. 7 % av befolkning i Norge. I Oslo er dette tallet over 15 %. De første innvandrerne kom til Norge over 35 år siden.

-Til tross for dette er de er mer presset til å gi avkall på sine kulturer, språk, egenart og bli assimilert i det norske samfunn enn tidligere. Retten til morsmålsopplæring er nærmest blitt borte noe som har negative konsekvenser for barns muligheter til å få et likeverdig skolegang. Det kristne KRL faget er blitt påtvunget etc, mener Ali.

– Det aller siste eksemplet på kulturell intoleranse er at lederen for 17. mai komiteen i Sandefjord ikke fikk lov til å bruke sari under 17. mai toget. Hun ble mer eller mindre presset til å bruke norske bunad. Tidligere skapte det både oppsikt og konflikt da en nasjonal minoritet prøvde å vise det samiske flagg under 17. mai toget i Oslo, påpeker Ali. Dette viser at det er langt igjen når det gjelder å utvikle et flerkulturell samfunn bast på likeverd og gjensidig respekt. Vi synes at det er svært beklagelig og gir et dårlig signal bl.a. til unge med minoritetsbakgrunn at klær fra deres opprinnelses land ikke er gode nok til å kunne brukes under 17. feringen !

– Integrering er en to veis prosess hvor også minoriteter må bidra. Hovedansvaret ligger hos makta i samfunnet som sitter med nøkkelen til integreringen. Det er blitt vanlig å stille krav til innvandrere. Nå må det også stilles krav til flertallet. De må akseptere at det er flere måter å være norsk på, leve, kle seg , be og gifte seg på enn tidligere. Sari er selvsagt like godt som norske bunad når det gjelder feiring av Norges nasjonaldag avslutter, Athar Ali lederen i Norsk Innvandrerforum, i følge Ali.