Færre ledige, men flest sliter

0Shares

Nedgangen på 1,8 prosentpoeng er større enn i befolkningen ellers hvor ledigheten gikk ned med 0,8 prosentpoeng i perioden, i følge ferske tall fra SSB.

Men forskjellene består
Innvandrere hadde i 1. kvartal 2006 en ledighetsprosent som var tre ganger så høy som de som ikke har innvandringsbakgrunn. Denne forskjellen har holdt seg stabil over lang tid. Ser vi på enkelte ikke-vestlige innvandrergrupper, er forskjellene enda større. Den høyeste ledigheten finner vi blant innvandrere fra Afrika. De ligger seks ganger så høyt som de uten innvandrerbakgrunn med 16,5 prosent ledige.

Innvandrere sliter mest
Proffice har undersøkt norske bedrifters forhold til innvandrere i arbeidsmarkedet, samt norske arbeidstakerers forhold til innvandrer-kolleger. 550 norske bedrifter og nesten 800 etnisk, norske arbeidstakere har deltatt.

Resultatene er oppsiktsvekkende, og ikke minst viktig dokumentasjon og informasjon i arbeidet med å få flere innvandrere ut av jobbsøkerkøene – og inn i jobbene.

Noen funn som fremkommer i Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse:

Norske bedriftsledere tror ikke på tiltak som skal hindre diskriminering
Unge mest skeptiske til innvandrere på arbeidsplassen
Etniske nordmenn ignorerer diskrimineringsproblem i jobbsøkerkøen
Bråket rundt Mohammed-karikaturer svekker jobbsjansene for muslimer i Norge
Nasjonalitetene som oppleves som fremmedkulturelle for bedriftslederne
Sverige – flinkest i Norden til å integrere innvandrere