– Overdrevet frykt for innvandrerkriminalitet

0Shares

I årene fra 2000 til 2005 ble det ifølge Kripos begått 226 drap i Norge. 60 av disse var begått av utlendinger eller nordmenn med ikkevestlig bakgrunn. 19 av de 60 drapsofrene var etniske nordmenn, og fem av dem var gift eller samboende med gjerningsmannen, skriver Dagsavisen.

– Det er ikke noe nytt i historisk perspektiv at man tillegger innvandrere eller minoritetsgrupper kriminelle tilbøyeligheter. Men denne undersøkelsen viser at nordmenns frykt nok er overdrevet, sier samfunnsøkonom Fredrik Carlsen ved NTNU, som står bak undersøkelsen.

Han tror mediedekningen av drap og annen kriminalitet er en medvirkende årsak til folks frykt.

– Det viser seg at drap med norsk offer får langt større oppmerksomhet enn øvrige drap, forklarer Carlsen. Han viser da til at spesielt drap på norske kvinner begått av ikke-vestlige menn får stor oppmerksomhet. I gjennomsnitt fikk hvert drap på en person med ikke-vestlig bakgrunn ni oppslag i Aftenposten, mens drap på nordmenn i gjennomsnitt fikk 20 oppslag.