Ber Norge fordømme Sri Lanka

0Shares

Flere hundre tamiler hadde møtt utenfor Utenriksdepartementet med paroler som “stopp statens terror mot sivile på Sri Lanka! og “Nok er nok! Vi har ikke flere ungdommer å miste.”

Her er appllen i sin helhet:

Statsminister Jens Stoltenberg

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Utviklingsminister Erik Solheim                                   

Utenrikskomiteen                                                                               Oslo, den 29.05.06

 

Appell til den norske regjeringen

 

Vi, den norsktamilske befolkningen i Norge overrekker denne appellen for å gjøre den norske regjeringen oppmerksom på den forverrede konfliktsituasjon på Sri Lanka og dens knusende konsekvenser for fredsprosessen og våpenhvileavtalen.

 

1. Sri Lankas regjeringshær utfører terror og vold mot landets tamilske sivilbefolkning. Et stort antall politiske drap og forsvinninger har funnet sted i landet den siste tiden. Denne volden har blitt gjennomført mot den tamilske befolkningen for å knuse deres rettmessige politiske aspirasjoner. FNs høykommissær for menneskerettigheter og Amnesty International har gitt ut pressemeldinger om denne forferdelige situasjonen og har bedt om internasjonal granskning.

 

2. Den singalesisk-nasjonalistiske delen av den Sri Lankesiske regjeringen, under ledelse av president Rajapakse, har åpenlyst erklært at den nåværende våpenhvileavtalen (inngått med Norges innsats) er grunnlovsstridig og avviser enhver form for maktdeling med den tamilske befolkningen. Samtidig har den lankesiske regjeringshæren satt i gang en lavintensitetskrig mot den tamilske sivilbefolkningen, inkludert bruk av paramilitære krefter som et alternativ til en formell krig. De europeiske våpenhvileobservatørene i landet uttalte at denne lavintensitetskrigen kan føre til full krig.

 

3. Fredssamtalene i Geneve mellom den lankesiske regjeringen og LTTE ble avholdt i februar 2006 for å sikre full implementering av våpenhvileavtalen, inkludert avvæpning av paramilitære krefter. Men fortsatt er paramilitære krefter aktive i voldshandlinger, med straffefrihet. Flere tamilske sivile, inkludert journalister, og LTTE-representanter har blitt drept. Den lankesiske regjeringen nektet å gi LTTEs regionale ledere trygg gjennomreise for å møte deres lederskap før runden med fredssamtaler i april 2006. Dette førte til utsettelse av andre runde i fredssamtalene 2006.

 

4. Den tamilske befolkningens politiske aspirasjoner må forstås i sin historiske kontekst. Den Sri Lankiske stat basert på en singalesisk-nasjonalistisk visjon, har undertrykket den tamilske befolkningen siden landets frigjøring i 1948. Borgerskapsloven, kun-singalesisk vedtaket i 1956 og andre former for grunnlovsmessige og strukturelle metoder har blitt brukt for å undertrykke tamilske rettigheter. Etter 3 tiår med erfaring fra en mislykket lankesisk stat, ønsket tamilene selvbestemmelse, innbefattet i en visjon om et fritt og uavhengig Tamil Eelam.

 

5. Ved valget i 1977 legitimerte den tamilske befolkningen dette kravet. Den ikke-voldelige tamilske protesten mot undertrykkelse og deres rettmessige, demokratisk utrykte krav om selvbestemmelse ble slått ned med makt av den Sri Lankiske stat. Den tamilske nasjonale frigjøringsbevegelsen, LTTE, ble født som en følge av disse undertrykkende kreftene som en væpnet frigjøringsbevegelse. Siden 1980 har LTTE stått i mot den lankesiske regjeringshærens undertrykkelse og frigjort en større del av det tamilske hjemland.

 

6. Det tamilske folket har historiske erfaringer med den lankesiske stat når det gjelder “brutte løfter” og “ikke-implementering” av avtaler. Banda-Selva pakten i 1956, Dudley-Selva pakten i 1967, forskjellige avtaler mellom TULF og Sri Lankas regjering på 80-tallet og LTTE- SL regjeringens samtaler på 90-tallet og i 2002 har frem til i dag aldri vært implementert.

 

7. Siden 2001 har den tamilske befolkningen og LTTE vært involvert i den nåværende norsk-fasiliterte fredsprosessen. I februar 2002 ble en våpenhvileavtale mellom LTTE og Sri Lankas regjering signert. Seks runder med fredssamtaler ble holdt mellom partene. ”Co-chairs” fra donorkonferansen for Sri Lanka i Tokyo (Japan, USA, EU og Norge) som er aktive tilhengere av våpenhvileavtalen, har engasjert seg i å få en løsning mellom den lankesiske regjeringen og LTTE. Allikevel har ikke den tamilske befolkningen fått noe utbytte av den såkalte ”freden”. Avtaler om å dele tsunami-gjenoppbyggingshjelp med de tamilske områdene har ensidig blitt brutt av den lankesiske stat. Over 800 000 tamiler, nesten en tredjedel av befolkningen, er fortsatt flyktninger i sitt eget land. Dette er i tillegg til en million mennesker som har emigrert utenlands på grunn av konflikten. Den sivile befolkningen i den historiske tamilske hovedstaden Jaffna lever under militær okkupasjon med en ratio på 1 soldat for hver 8 sivile borger. Tilfeldige arrestasjoner, drap og forsvinninger i militær varetekt skjer flere ganger daglig.

 

8. Valget av den nåværende President Mahinda Rajapakse på en singalesisk-nasjonalistisk plattform fører  til mer ustraffet vold mot den tamilske befolkningen utført av regjeringshæren.

Appell

 

Den tamilsk-singalesiske konflikten i Sri Lanka, som har pågått i over 6 tiår har nådd et historisk viktig høydepunkt, og vi, den tamilske befolkningen i Norge, ber den norske regjeringen om å:

 

a.      Fordømme den Sri Lankesiske staten for dens enorme menneskerettighetsbrudd mot den tamilske befolkningen og be FN om å granske alle forbrytelser utført mot den tamilske befolkningen av den lankesiske stat.

b.      Be den lankesiske regjeringen om å implementere sine forpliktelser i henhold til våpenhvileavtalen og Geneve-samtalene, inkludert avvæpning av paramilitære og stoppe drap av sivile.

c.       Anerkjenne at tamilenes rett til selvbestemmelse er fundamentet for en fredlig løsning på denne konflikten. Samtidig anerkjenne en uavhengig tamilsk stat – Tamil Eelam som et demokratisk alternativ for å få løst konflikten.

d.      Stoppe tilbakesendingen av tamilske asylsøkere som har fått avslag på sine søknader.

e.        Gjøre alt i sin makt for å overbevise EU-landene om at et eventuelt forbud mot LTTE vil være urettferdig for tamilene som lengter etter fred, og at en slik isolasjon vil få alvorlige negative konsekvenser for den allerede svekkede
fredsprosessen.

 

Takk for oppmerksomheten dere gir vår appell.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Balasingam Yogarajah
Koordiantor

Norsk Tamilsk Forum er en samling av Tamilske Organisasjoner i Norge:

 

Tamil Sangam i Norge                        

Norges Hindu Kultur Senter

Det Tamilske Samordningsutvalget                  

Catholic Tamil Welfare Association

Norsk tamilsk helse organisasjon                    

Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter
Tamil Youth Organisation Norge                    

Tamilsk Kvinneorganisasjon Norge
Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjon Norge      

I tillegg alle fleste Norsk Tamilsk Idrettsklubber i Norge, og Tamilsk Danse Institusjoner tilslutter til appellen.

Vedlegg: Oppdatert rapport på menneskerettighetsbrudd utført av den Sri Lankesiske stat.