Norske skoler for dårlige for innvandrerbarn

0Shares

Denne uken kom nok en nedslående OECD-rapport som bekrefter norsk skoles største problem: Skolen greier ikke å løfte svake elevgrupper faglig.

I motsetning til våre svenske naboer, greier ikke den norske skolen å gi barn med innvandrerbakgrunn den hjelpen de trenger for å mestre viktige fag, skriver Dagsavisen.

Norske innvandrerbarn er blant dem som presterer dårligst i matematikk og lesing sammenlignet med innvandrerelever i øvrige OECD-land.

*I matematikk scorer hele 30 prosent av andregenerasjons innvandrere i Norge så dårlig at det betegnes som uakseptabelt.

*Norge er blant de landene der det er størst forskjell i prestasjonene mellom elever med innvandrerbakgrunn og elever uten.

*Norge er det landet med størst kjønnsforskjeller i leseferdigheter blant førstegenerasjons innvandrerbarn. I gjennomsnitt scorer jentene 60 poeng bedre enn guttene.

Det er tall fra PISA-undersøkelsen i 2003 som ligger til grunn for den nye OECD-rapporten. 17 OECD-land var med i undersøkelsen.

Noen lyspunkter finnes: Innvandrerelever er minst like motiverte for å lære som andre elever, og de har generelt en positiv holdning til skolen.