Memo har brutt god presseskikk

0Shares

Brudd på god presseskikk, mener Pressens Faglige Utvalg i følge Journalisten.

Bildet ble tatt i en lovlig demonstrasjon, og klageren opplevde presentasjonen av ham selv som en potensiell voldsmann som ytterst krenkende.

I sin kjennelse skriver PFU at Memo i denne saken har brukt et bilde fra demonstrasjonen til et annet og langt mer omfattende forhold. Vær Varsom-plakaten maner til forsiktighet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, og utvalget mener Memo her ikke har utvist tilstrekkelig varsomhet. Det blir også påpekt at det ikke noen steder i bladet er opplyst om i hvilken sammenheng klageren ble fotografert.

Utvalget mener at Memo burde ha forstått at å fokusere på en enkeltperson i mengden, og koble vedkommende direkte opp mot en tittel der arbeids- og inkluderingsministeren frykter en sosial bombe, ville være å utvise manglende saklighet og omtanke.

PFU konkluderer med at Memo har brutt god presseskikk.