Rekordmange fikk norsk statsborgerskap

I 2005 fikk 12 700 personer norsk statsborgerskap, flere enn noen gang tidligere. 90 prosent av de nye norske statsborgerne kommer fra ikke-vestlige land, flest fra Irak og Somalia.

Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

600 flere personer fikk norsk statsborgerskap i 2005 enn i 1997 som var det forrige rekordåret. Fra 1977 til 1987 lå antall overganger til norsk statsborgerskap relativt stabilt med gjennomsnittlig 2 500 per år.

Siden 1977 har om lag 176 000 personer blitt norske statsborgere.

Av de 12 700 personene som ble norske statsborgere i 2005 hadde 9 av 10 ikke-vestlig bakgrunn. Irakiske statsborgere utgjorde den største gruppen med 2 100 personer, somaliske statsborgere fulgte på andreplass med 1 300 personer.

Irakiske og somaliske statsborgere hadde også den største økningen i antall overganger til norsk statsborgerskap sammenlignet med året før. Økningen i 2005 var på henholdsvis 1 500 flere irakere og 700 flere somaliere sammenlignet med 2004. Mange irakere og somaliere flyttet til Norge i 1998, noe som betyr at disse i 2005 for første gang hadde muligheten for å søke om norsk statsborgerskap. Hovedregelen for å bli norsk statsborger er nemlig at man må ha bodd i Norge sammenhengende de sju siste årene.

Også for statsborgere fra Kroatia og Serbia og Montenegro var økningen stor i 2005 sammenlignet med året før. Henholdsvis 600 og 500 flere fikk norsk statsborgerskap.