Sri Lanka-forhandlingene brutt før de kom i gang

Tamiltigrene (LTTE) hevdet i går kveld at den Sri Lankeiske regjeringsdelegasjonen må ta mye av ansvaret for at det ikke ble noe møte mellom de to partene i Oslo. LTTE fortsetter samtalene med den norske regjeringen i dag.

Selv om den lankeiske regjeringsdelegasjonen har forlatt Oslo, fortsetter LTTE å ha samtaler med den norske regjertingen i dag. I følge en pressemelding, skal S.P. Tamilchelvan komme med en politisk deklarasjon etter møtene i dag, og holder en pressekonferanse kl 14 på Thorbjørnerud Hotel på Jevnaker.

Ubalansen mellom de to delegasjonene var en viktig årsak til at det ikke ble noe møte mellom LTTE og den lankeiske regjeringsdelegasjonen, hevdet LTTEs forhandlingsleder, S.P. Thamilselvan på en pressekonferanse i går kveld. Da den lankeiske regjeringsdelegasjonen fant ut at LTTE hadde større autoritet i sin delegasjon og stilte med flere representanter på toppnivå enn regjeringen, foreslo LTTE delegasjonen å stille opp med en representant fra fredssekretariatet, det godtok ikke regjeringsdelegasjonen og de har allerede forlatt Norge, sa S.P Tamilselvan.

Men EUs oppføring av LTTE på sin terrorliste betydde også at det nordiske observatørkorpset (SLMM) ikke lenger er nøytral, ifølge LTTE. Hele SLMM var basert på deltakerlandenes nøytralitet, og siden flere nordiske land, som er med i SLMM også er med i EU, har situasjonen forandret seg.

LTTE opplyste at de kunne godta Norge og Island som medlemmer i overvåkningsstyrken.

– Tamilene føler seg, som et undertrykt folk, såret over at EU har satt LTTE på sin terrorliste.

EU har inntatt en unilateral posisjon etter at LTTE de siste åra har vist tilbakeholdenhet og fleksibilitet ved alle kritiske øyeblikk, understreket representantene fra LTTE.

Noe tidligere igår kvelden var det pressekonferanse i Utenriksdepartementet, og utviklingsminister Erik Solheim så ingen grunn til at partene kunne ha misforstått hvorfor de var invitert og hvordan samtalene skulle foregå. Han sa at sikkerheten til overvåkerne av våpenhvileavtalen var blitt et viktig problem, og at han derfor hadde bedt begge parter komme til Oslo for samtaler. Først skulle det være separate samtaler og deretter håpet han på felles samtaler mellom partene.

I motsetning til LTTE hevdet Solheim at det ikke var noen grunn til å tvile på nøytraliteten til SLMM. Han plasserte hovedansvaret på Tamiltigrene for at det ikke ble noe fellesmøte mellom partene.

– Hvis LTTE holder på sitt standpunkt, må vi finne andre nasjoner som kan delta i overvåkningsstyrken. Det kan ta opptil seks måneder, sa han.

Selv om Solheim ikke nevnte det med rene ord, bekreftet han at EUs oppføring av LTTE på sin terrorliste var en underliggende årsak til at det ikke ble noe felles møte.

Han understreket at Norge ikke kan ta ansvar for krisen som har oppstått på Sri Lanka.
– Ingen av partene har hørt på Norges råd, og de må selv ta det fulle ansvaret. Hvis de ønsker framgang og ønsker at Norge skal megle, må partene selv ta initiativ.

Det viktigste som nå må skje på Sri Lanka, ifølge Solheim, er at begge parter må stoppe volden. Han viste også til det største håpet for fredsprosessen; nemlig at det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil vinne på å fortsette med volden, fortsette med den militære kampen. Folket på Sri Lanka er lei krig. Det gjelder både tamiler, singalesere og muslimer, sa Solheim.

Men det er tydelig at Norge ser svært alvorlig på situasjonen. Solheim har nå sendt brev til partene ved president Mahinda Rajapakse og LTTEs leder Vellupilai Prabhakaran der det blant annet bes om skriftlig bekreftelse på om partene er forpliktet på våpenhvileavtalen fra 2002 og fortsatt observatørkorps (SLMM) ledet og koordinert av Norge.