Politietaksjon mot nazimiljøer

(Innenriks) En ny håndbok skal gjøre politidistriktene bedre rustet til å håndtere nazimiljøer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varsler aksjoner mot landets nazimiljøer.

–Dette skal gjøre norsk politi bedre i stand til å forebygge, etterforske og påtaleavgjøre straffbare forhold som vi opplever i de kriminelle, høyreekstreme miljøene, sier politimester Beate Gangås i Politidirektoratet til Aftenposten.

Mye av kunnskapen i håndboka er basert på informasjon fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). PST har det nasjonale etterretningsansvaret når det gjelder bekjempelse av politisk motivert vold begått av det høyreekstreme miljøet i landet.

–Nå satser PST aktivt inn mot miljøene for å hindre rekruttering og samtidig skape uro slik at miljøene splittes, sier politiinspektør Steinar Karlsen som leder PST i Hordaland politidistrikt.