Mangfoldskilden lansert

Mangfoldskilden.no som er en cv-database over personer med minoritetsbakgrunn ble lansert tirsdag.

Målet er at kilden skal legge til rette for økt samfunnsdeltakelse blant innvandrere, i følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Rundt 80 personer har nå registrert seg i Mangfoldkilden, og det betyr at den allerede kan være et nyttig redskap, men vi håper selvfølgelig at enda flere vil registrere seg. Hovedfokus er på ikke-vestlige innvandrere, selv om den også er åpen i forhold til minoritetspersoner med vestlig bakgrunn, sier prosjektleder Chrysostom Selahvarzi i IMDi.

Mangfoldskilden er ikke et redskap for arbeidsformidling. Den har derfor ikke som mål å skaffe ordinært arbeid til dem som registrerer seg i databasen. Mangfoldskilden skal i stedet legge til rette for økt samfunnsdeltakelse gjennom å gjøre de registrerte ressurspersonenes ekspertise og kompetanse tilgjengelig for offentlige og private aktører, heter det i følge en pressemelding fra IMDi.

www.mangfoldskilden.no