Midler til fysiske aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner

0Shares

Oslo kommune har fått tildelt 300 000 kroner fra Sosial- og helsedirektoratet. Midlene skal gå til lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Dette er i tråd med den nye Folkehelseplan for Oslo.

Søknadsfrist: 23. juli 2006

Les mer:
http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/article67776-6472.html