Kalte asylsøkere for «buskap»

0Shares

Lier statlige ventemottak er et tilbud for asylsøker som ikke forlater landet etter avslag på asylsøknad. Beboerne skal motiveres til å reise hjem frivillig mens de bor her. På en av undersidene som skal informere om mottakets fasiliteter, står følgende:

«NN har full oversikt og full kontroll over buskapen på ventemottaket…. Og XX sender dem ut av landet så fort hun kan. Og på Ramadan har vi TV.»

Ledelsen ved asylmottaket beklager hendelsen på det sterkeste.

-En medarbeider jobbet med en teknisk mal til en intern informasjonsside for mottaket. Medarbeideren tullet med ord for å fylle denne malsiden. Det var aldri meningen at siden skulle ut på nettet, sier Svein Erik Bersås til Drammens Tidende, som omtaler det hele som et arbeidsuhell.

-Dette er slurvete intern galgenhumor, som jeg beklager sterkt at kom ut. Det er ingen her som står for slike holdninger, sier mottaksleder Harald Nesset.

UDI reagerer
I Utlendingsdirektoratet (UDI) reagerte de sterkt da de ble gjort kjent med kommentarene.

-Vi reagerte på språkbruken, sier avdelingsdirektør Svein Erik Bersås i region- og mottaksavdelingen i UDI.

– Humor avslører holdninger
– Vi tror at intern humor faktisk avslører holdninger, sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme.

Organisasjonen reagerer på holdningene ved mottaket og viser til de reglene som finnes ved mottaket:

* “Besøkende plikter å opplyse sin identitet med godkjent ID kort (pass, bankkort med bildet eller førerkort) til mottaksansatte.
* Ved nektelse blir besøkende bedt å forlate mottaket.
* Besøkende må vite hvem de skal besøke ved å oppgi full navn og etternavn og opplyse relasjon til den de skal besøke.
* Alle besøkende blir registrert og rapportert til norske myndigheter.”

– Vi stiller også store spørsmålstegn ved om hvilket juridisk grunnlag
Lier statlige ventemottak har for å innføre dette regelverket ved besøk, skriver SOS Rasisme i en pressemelding.