Har få norske venner

0Shares

Over halvparten av elevene fra syv ulike videregående skoler i Hordaland oppga at de sjelden eller aldri har kontakt med “norske” ungdommer på fritiden. Én av tre sa at de bare har venner med utenlandsk opprinnelse.

– Mest alvorlig er det at en del av elevene som har svært få norske venner, faktisk er født og oppvokst i Norge, sier Petter Borthen fra Hordaland fylkeskommune.

Sammen med Armin Amookhteh, som selv er elev med minoritetsbakgrunn, har han gjennomført individuelle intervjuer med ungdommene.

Viggo Vestel fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring(NOVA) forsker på flerkulturelle ungdomsmiljøer. Han har erfart tette bånd mellom ungdommer i Oslo, på tvers av etnisk bakgrunn.

– Jeg hadde feltarbeid ved en ungdomsklubb i Groruddalen. Over halvparten hadde utenlandsk bakgrunn, og det var veldig vanlig med vennskapsforhold på kryss og tvers – også med ungdom med norske foreldre, sier Vestel til Aftenposten.

Han mener skolen må ta en del av æren.

– Skolen mange av ungdommene gikk på hadde en sterk idrettsprofil, noe som virket sammensveisende på ungdommene. Alle kan hevde seg i idrett, uansett bakgrunn og språkferdigheter, sier Vestel.