Ibsens kvinne

- Min bakgrunn gir meg kanskje mulighet til å se Ibsens stykker fra flere perspektiver. Det dukker opp nyanser ved hans verker som kanskje ikke er like framtredende som sett med etniske norske øyne. Min sammensatte bagasje kan være med på å gi nye og litt annerledes tolkninger, sier Lavleen Kaur Aktuell som nå får hovedrollen i «Hedda Gabler»

Lavleen Kaur er danser, skuespiller, forsker og kriminolog. 29-åringen blander akademia og kunst, og går fra den ene Ibsen-rollen til den andre.

– Jeg er født og oppvokst i en akademisk familie på Høybråten i Oslo. Jeg er eldst av tre søstre. Foreldrene kom hit som arbeidsinnvandrere på 70 tallet, og jeg har vokst opp i to kulturer. Det preger meg, noe jeg drar stor nytt av. Ellers kan du vel si at jeg er målrettet og bestemt, sier hun til Dagbladet.

– Du gjør deg klar for din tredje Ibsen-rolle på kort tid. Hva er det med Ibsens kvinner?

– De er jo fascinerende. Ibsen er god til å ta personligheter på kornet, se bare på Ellida, Nora og Hedda – så knytter han dem opp eksistensielle spørsmål – hvilket gjør ham høyst aktuell selv 100 år etter sin tid. Slik jeg opplever ham, skriver Ibsen først og fremst om menneskelige relasjoner. Ibsens kvinner er på en måte budbringere som reiser en rekke spørsmål ved våre sosiale rammer.