Solo for nordmenn?

0Shares

Da Deshwar Haji leste retningslinjene for Solo- fondet oppdaget han at man må være norsk statsborger for å bli vurdert for å få støtte fra fondet, skriver Adresseavisa.

Han sendte en e-post til Solofondet og påpekte at han hadde bodd to og et halvt år i landet og hadde gyldig oppholdstillatelse. Haji mente Solofondet stengte ut en stor gruppe ungdom med sine krav, og spurte om retningslinjene ikke kunne endres.

Han fikk svar fra daglig leder Morten Flatland i AS Solo. Flatland forklarte at en av grunnene til kravet om statsborgerskap var at «Solo er noe av det norskeste som finnes og har vært i snart 70 år. Dette betyr at man ønsker å gi noe tilbake til ungdommen som har stått lojalt ved Solo i flere generasjoner . . .»

Morten Flatland forsikrer ovenfor Adresseavisen at det har skjedd endringer siden Haji tok kontakt:

– Jeg tok opp saken i styret i Solofondet i desember og vi gjorde vedtak om å endre praksisen. Vi minst av alle ønsker å være diskriminerende. I neste søknadsrunde vil praksis være at det er nok å være bosatt i Norge – ikke at man må være norsk statsborger, sier Flatland.