Innvandrere dropper norsktest

0Shares

Av de 22.000 innvandrerne som gikk på kurs i 2002, var det bare 2.263 som møtte opp til den avsluttende prøven. Av disse besto 60 prosent prøven, viser tall Aftenposten har innhentet fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Norske myndigheter mener bedre norskkunnskaper er nøkkelen til integrering av innvandrere i det norske samfunnet. I statsbudsjettet for i år er det derfor satt av 600 millioner kroner for å undervise voksne innvandrere i norsk.

En av årsakene til at så få går opp til og består den avsluttende prøven, er utdanningsbakgrunnen fra hjemlandet. Av samtlige innvandrere som gikk på norskkurs i 2000 var cirka 43 prosent analfabeter, eller personer med meget svake lese- og skrivekunnskaper fra hjemlandet, skriver NTB.