Regjeringen innbyr til dialog med innvandrere

0Shares

Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at formålet er å utveksle meninger og erfaringer etter møter mellom ulike kulturer. Konferansen vil finne sted 21. august og være ett av flere tiltak i arbeidet med en bedre integrering.

– Den siste tids debatt har satt søkelys på holdninger og handlinger innenfor enkelte kulturer som er helt uakseptable i det norske samfunnet. I forlengelsen av dette er det også oppstått en debatt om norsk integreringspolitikk. Ved å samle representanter fra ulike kulturer og nasjonaliteter til dialog, vil vi prøve å komme fram til gode løsninger for framtidig politikk uten en unødig konfliktskapende debatt, sier statsministeren til NTB.