Innvandrerelever skårer lavere på nasjonale prøver

0Shares

Resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing i norsk, engelsk og matematikk på fjerde, sjuende og tiende klassetrinn for skoleåret 2004/2005 er tilgjengelige på kommune-, fylkes- og landsnivå.

Elever som har foreldre med høg utdanning skårer i gjennomsnitt bedre enn andre elever på nasjonale prøver. Elever som er første eller andre generasjons innvandrere skårer i gjennomsnitt lavere enn andre elever på de nasjonale prøvene i lesing, særlig på 10. trinn.