– Reformér Utlendingsnemnda

Det mener 13 frivillige organisasjoner i Norge.

– Bare én av fem asylsaker som behandles avgjøres av nemnd i Utlendingsnemnda (UNE). Det er også vanlig at saker avgjøres på grunnlag av fakta som ikke er offentlig tilgjengelig. UNE har fortsatt et stort bedringspotensial, skriver de 13 organisasjonene i en kronikk i Aftenposten.

– Vi forventet ikke at opprettelsen av UNE ville medføre en total omlegging av praksis på utlendingsfeltet. Vi forventet heller ikke at vi nødvendigvis ville være enige i alle vedtak. Vi forstår det imidlertid slik at hensikten med opprettelsen av UNE var å oppnå generell tillit til hvordan vedtakene fattes. Fem år etter opprettelsen forblir vi kritiske til flere sider ved UNEs virkemåte, skriver organisasjonene.

Les hele kronikken: Reformér Utlendingsnemnda