Gebrokkent norsk spiller liten rolle

En eiendomsmegler som virker uengasjert på visning og avslører mangelfull innsikt om boligen, er det som svekker tilliten mest når nordmenn skal kjøpe bolig. Men om megleren snakker gebrokkent norsk eller har en trynefaktor kjøperen ikke liker, spiller til gjengjeld svært liten rolle.

Det viser en landsdekkende undersøkelse blant over tusen norske boligeiere, gjennomført av boligbladet, Vi i Villa.

– Det er en kjensgjerning at eiendomsmegleren kan være en meget avgjørende faktor for utfallet av den endelige salgsprisen som oppnås etter endte visningsrunder. Men nettopp hva som gjør en megler god eller dårlig er nokså relativt, og opp til hver enkelt potensielle kjøper å definere. Derfor synes vi det var interessant å undersøke hvilke egenskaper og faktorer norske boligeiere mener vil svekke deres tillit til en megler, sier administrerende direktør i Bonnier Responsmedier, Per R. Mortensen.

Undersøkelsen viser at halvparten av de spurte synes at en eiendomsmegler som virker uengasjert er det som svekker tilliten mest, mens 44 prosent mener at tilliten svekkes om megleren viser mangelfull innsikt om boligen. Nærmere en av fire, 23 prosent, mener det svekker tilliten dersom de gjennomskuer at megleren er opptatt av egen provisjon.

– Jeg har stor forståelse for at nettopp uengasjerte og uopplyste meglere er det som skader tilliten mest. Ser vi på det hete boligmarkedet vi har i dag sier det seg selv at mange meglere er under høyt press, og det er ikke sikkert alle har like mye kapasitet til å sette seg inn i hver enkelt bolig som de ideelt sett burde. Blant annet viser meglertester at det i tillegg til ”flinkis-meglerne”, som kjenner den hårfine balansen mellom høflig tilbakeholdenhet og opplysende pågåenhet, finnes meglere – og meglerassistenter – som åpenbart mangler grunnleggende kunnskaper om boligen de selger, og/ eller avslører manglende kompetanse via lett gjennomskuelige salgstriks og kommentarer, sier Mortensen.