Forutsetninger for fred i Midtøsten og Golfen

Den norske Fredskomité anbefaler utenriksminister Jonas Gahr Støre å fremme en rekke tiltak som kan løse konflikten i Midt-Østen.

Av Knut Vidar Paulsen, leder for Den norske Fredskomite

1. Norge gjenåpner Oslo-kanalen for å få til fangeutveksling på grunnlag av erklærte våpenhviler fra Israel, De palestinske selvstyremyndighetene, Fatah, Hamas, Islamsk hellig krig og Hizballah med sikte på å få i gang fredsforhandlingene innen 1. august 2006.

2. Norge samarbeider med Danmark som sitter i FNs sikkerhets råd og FNs generalsekretær for å få utnevnt Bill Clinton til FNs sendemann i Midtøsten.

3. FNs sikkerhetsråd eller FNs generalforsamling vedtar å utplassere en fredsopprettende FN-styrke innen en fredssone mellom grenselinjen fra 1947 og territorium okkupert av Israel etter 1967-årskrigen. Fredssonen opprettes som et midlertidig FN-protektorat innen 1. september 2006. Palestinske flyktninger fra området innvilges retten til å flytte tilbake til dette landområdet fra 1. april 2007.

4. Israel trekker sine soldater tilbake til FN-grensen fra 1947 innen 1. november 2006.

5. Hamas, Islamsk hellig krig, Fatah, Det palestinske parlamentet, Hizballah, Libanon, Syria og Iran anerkjenner staten Israels FN-grense fra 1947 innen 1. september 2006.

6. De palestinske selvstyremyndighetene avvæpner ytterliggående islamittiske bander innenfor Det palestinske selvstyreområdet innen 1. september 2006.

7. Israel anerkjenner Den palestinske statsdannelsen innenfor grensene fra 1967 fra 1. september 2006.

8. Norge styrker kontakten med Sverige og SIPRI som leder forhandlingene om en ABC-våpenfri sone i Golfen og anbefaler at FNs sikkerhetsråd eller FNs generalforsamling vedtar at disse forhandlingene skal fremme felles sikkerhet og omfatte alle land i Midtøsten fra 1. september 2006.

9. FN-vedtak om fastfrysing av alle kontoer til ytterliggående islamittiske organisasjoner som et tiltak i kampen mot terrorisme og varsel om fastfrysing av alle internasjonale israelske pengetransaksjoner om fredssamtalene mellom regjeringene i Israel, Det palestinske selvstyreområdet, Libanon og Syria ikke gjenopptas innen 1. august 2006.

10. Norge tilbyr Egypt å utbetale en kompensasjon for å avstå et landareal som gjør det mulig å forbinde Vestbredden med Gaza i en ny palestinsk stat.

11. Sluttføre EFTAs frihandelssamtaler med Libanon og igangsette EFTAs frihandelssamtaler med Irak, Syria og Iran fra 1. september 2006.

12. Etablere EFTAs utviklingsbank for et bedre miljø og med en sosial og sivil utvikling med velferd for alle, for å finansiere en ny oljeledning fra Mosul i Irak til Jordan, Israel, Vestbredden og Gaza innen Det palestinske selvstyreområdet og andre aktuelle prosjekter i området for å stabilisere situasjonen, fremme fred og samarbeid, mellom-menneskelig og mellom-folkelig forståelse.

13. FNs generalforsamling innkaller til en Konferanse om Midtøsten og Golfen innen 1. oktober 2006.

(Kilde: Østlendingen)