Færre asylsøkere til Norge

0Shares

– Dette er et resultat av lavere asylankomster de siste årene, sier Ida Børresen, fungerende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det bodde 8 000 personer i mottak ved utgangen av juni mot 10 300 på samme tid i fjor, en nedgang på 22 prosent. Sakene til disse personene hadde følgende status:

Innvilget tillatelse, venter på bosetting i kommune: 1 200 personer (15 %)
Endelig avslag og utreiseplikt: 1 900 personer (24 %)
Avslag i 1. instans (dvs. UDI): 2 000 personer (25 %)
Venter på vedtak i 1. instans (UDI): 2 800 personer (35 %)

Det skal legges ned 1 000 mottaksplasser i siste halvdel av 2006. Mottakskapasiteten skal videre reduseres med 2 000 plasser neste år.