2 000 barn bor på asylmottak

Ved utgangen av juni 2006 bodde det 2 092 barn i asylmottak i Norge. 19,6 % av barna har bodd på mottaket i mer enn tre år.

Av 2 092 er det 411 barn som bor på asylmottak hvor det var gått tre år eller mer siden første søknad om asyl, i følge tall fra UDI.

I alt er 26 prosent av alle beboere i mottak under 18 år. Det var flest barn fra de følgende fem landene: Irak, Russland, Somalia, Serbia & Montenegro og Iran.