Vil utdanne flyktninger til helsesektoren

0Shares

– Vi må gjøre noe for å møte eldrebølgen, sier nestleder i Høyre Per-Kristian Foss til TV 2 Nettavisen.

Den tidligere finansministeren mener at Norge må begynne å forberede seg på det blir stadig flere eldre nordmenn, samtidig som arbeidsledigheten går ned.

– Vi ønsker en opptrapping av introduksjonsprogrammet slik at flyktningene kan utdannes til jobber i helsesektoren, sier Foss.

Introduksjonsprogrammet går ut på at personer som får asyl, de som kommer som overføringsflyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag må ta et obligatorisk introduksjonsprogram for å lære norsk og samfunnsfag.

Foss påpeker at mange innvandrere allerede jobber ved norske sykehus, på sykehjem og i hjemmehjelpstjenesten.