Arbeidsledigheten ned blant innvandrere

0Shares

Arbeidsledigheten er nå på det laveste nivået siden 1999.

Også blant innvandrere går arbeidsledigheten ned, men ikke like mye som blant personer uten innvandrerbakgrunn.

Nedgangen i arbeidsledigheten er lavest blant kvinner med bakgrunn fra land utenfor OECD, der ledigheten gikk ned med 8 prosent fra juli i fjor til juli i år. Størst nedgang i ledigheten var det blant menn uten innvandrerbakgrunn der ledigheten avtok med 31 prosent.

Dette viser tall fra det nyetablerte Arbeids- og velferdsetat (NAV). Aetat og Trygdeetaten ble fra 1.juli slått sammen til NAV.