Aksepterer muslimer homo-vold?

- Det er en stilltiende aksept for vold mot homofile i muslimske miljøer, sier Andre Dahl (H) til VG. I løpet av en uke i juli har to homofile menn blitt brutalt banket opp i Oslo sentrum av innvandrerungdom på grunn av sin legning.

– Ungdom med innvandrerbakgrunn står bak grove overgrep mot homofile. Det er veldig merkelig at hele det offisielle Norge stiller opp i fakkeltog så fort en innvandrer blir utsatt for vold, mens det bare blir en notis i avisene hvis det er homofile som blir overfalt på grunn av sin legning, mener stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H) som selv er homofil og  og halvt tyrkisk.

– Vi som kjenner homofile miljøer, er godt kjent med dette fenomenet, sier debatt- og kronikkredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås. Åmås er en av få i den norske offentligheten som har omtalt de etniske minoritetenes diskriminerende syn på homofili. Men han går ikke så langt som å si at vold mot homofile er akseptert i noen miljøer.

– Det er den synlige homofile livsstilen som virker veldig provoserende på enkelte minoriteter. Her ser vi elementer av en kulturkonflikt. I begge disse konkrete tilfellene har ofrene identifisert sin legning ganske uskyldig, men likevel har det provosert på en ekstrem måte. Dette er neppe særlig religiøst begrunnet, men det er kulturelt forankret, og dessuten utslag av ungdoms homofobi slik også etnisk norsk ungdom fortsatt er preget av, mener Åmås.