Retten til rettferdighet

Author Recent Posts Leder Latest posts by Leder (see all) Kulturminister etterlater ingen minnesmerker - 10.06.2009 Tamilene er klare for demokrati - 11.05.2009 Derfor har Norge et ansvar - 05.05.2009 Da det er større sannsynlighet for at urettferdighet rammer minoritetspersoner oftere og hardere, i tillegg til at denne gruppen ikke har gode økonomiske kår, kommer […]

Da det er større sannsynlighet for at urettferdighet rammer minoritetspersoner oftere og hardere, i tillegg til at denne gruppen ikke har gode økonomiske kår, kommer denne gruppen dårligst ut i samfunnet. Det 113 år gamle kontoret til Fri rettshjelp, drevet ved hjelp av Oslo kommune, er i fare for å bli lagt ned. En brukerundersøkelse viser at over halvparten av henvendelsene til det gratis rettshjelptilbudet kommer fra personer med en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Nedleggelse av tilbudet vil derfor uten tvil ramme svake grupper generelt og innvandrere spesielt. På tvers av etnisk bakgrunn er det den svake økonomien som er fellestrekk blant de som søker gratis advokatbistand.

Norge er et av verdens rikeste land, og har gjentatte ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i av FN. Men Oslo er dessverre den byen som har flest mennesker som lever under fattigdomsgrensen. Unge som ikke bor med foreldre, etniske minoriteter og arbeidsledige er særlig utsatt for såkalt inntektsfattigdom. Mens omlag 3 prosent av norske barn er inntektsfattige, gjelder det samme for 14 prosent av barn med etnisk minoritetsbakgrunn. Samme mønster kan identifiseres om man ser på barn som vokser opp i familier med økonomiske problemer. Så mye som 17 prosent av norske barn, og 40 prosent av barn med etnisk minoritetsbakgrunn lever i slike familier.

Denne gruppen mennesker møter problemstillinger i hverdagen som kan kreve juridisk hjelp. Eksklusjon på mange måter er blant konsekvensene av fattigdom. Eksklusjonsbegrepet i denne sammenheng er flerdimensjonal fordi det kan forekomme på mange plan, og på ulike nivåer og til ulike tider. At fattigdom og eksklusjon er sterkt knyttet til hverandre er det ingen tvil om. Et eksempel er eksklusjon fra arbeidsmarkedet. Arbeid er nøkkelen til integrering, hevdes det fra flere hold. Og det er nettopp på arbeidsmarkedet mange innvandrere føler seg forbigått eller diskriminert. Et eksempel er ”Kebeda” som forteller sin historie i Utrop. Hun hadde ikke råd til privat advokat, og fikk gratis hjelp fra Fri rettshjelp-kontoret.

Det må settes konkrete resultatmål for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon på alle de områder der myndighetene iverksetter tiltak. Å tilby gratis rettshjelp må være en del av dette.