Hagen vet sikkert at selveste Adolf Hitler var fra Østerrike?

Author Recent Posts Debatt Latest posts by Debatt (see all) På bortebane - 02.11.2006 Afghanere i Norge - 02.11.2006 Redsel blant afghanerne må ta slutt - 19.10.2006 Carl I. Hagen bruker UDI-saken som et våpen for å så tvil om Ramin-Osmundsens integritet på grunn av hennes utenlandske bakgrunn. Han uttaler seg på en måte som […]
Debatt
Latest posts by Debatt (see all)

Carl I. Hagen bruker UDI-saken som et våpen for å så tvil om Ramin-Osmundsens integritet på grunn av hennes utenlandske bakgrunn. Han uttaler seg på en måte som sår tvil om hun som utenlandsk statsborger kan ha vært lojal til Norge mens hun var UDI-direktør. I et godt iscenesatt intervju på TV 2 sa Hagen ordrett følgende, alt mens han bladde i Grunnloven:

”Det skal ikke være noen tvil om lojaliteten til fedrelandet og tilknytningen til det norske folk, slik som historie og tradisjon, og at man skal ivareta dette landets interesser. Er man innflytter fra et annet land, med masse familie og røtter et annet sted, kan det i konflikter reises spørsmål om hvor man har sin lojalitet”.

Carl I. Hagens åpenbare hets av ”oss” mørkhudede rent generelt har som hensikt å øke frykten for det fremmede, nøre opp under fremmedfiendligheten, og er et signal til velgerbasen om at FrP er til å stole på i forsvaret av et hvitt, pent og raserent Norge. Hetsen skal også fremkalle rasende reaksjoner fra politiske motstandere, konkurrenter og påstått ønskede samarbeidspartnere – slik at Hagen (igjen) oppnår å være den forfulgte, den ene mot de mange – og dermed oppnår enda mer sympati.

Hagen jobber med merkevarebygging. Merkevaren FrP må holdes ved like hos sympatisørene. Forrige ukes utfall var et ledd i dette arbeidet. Ordvalget overbeviser sympatisørene om at FrP kan man stole på i kampen mot ”de fremmede”. Reaksjonene fra resten av det politiske Norge bidrar til FrPs merkevarebygging; ”kun FrP er til å stole på”.

Jeg har aldri før opplevd at en stortingspresident bidrar i samfunnsdebatten med en slik uttalelse. Hagen gir ikke fra seg mye partipolitisk makt. Det ser vi ved at det ikke kommer korreksjoner fra andre FrP medlemmer. Uttalelsen faller på sin egen urimelighet, og føyer seg inn i rekken av fremmedfientligheter som er med på å forme velgermassen til FrP. Det ville være av interesse å foreta en undersøkelse om hvilke holdninger FrPs velgere har i forhold til oss innvandrere.

Jeg har en sterk følelse av at resultatet ville være sjokkerende for de fleste, men ikke for Hagen.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at det fra kompetent hold fremheves at direktøren i UDI ikke er embetsmann i lovens forstand. Hvis loven derimot kan tolkes slik Hagen gjør, må loven endres eller fjernes. Den var muligens velbegrunnet i 1814 hvor det ikke var ønskelig at dansker skulle inneha viktige posisjoner i samfunnet, og gjøre begrepet” fritt selvstendig og uavhengig” illusorisk.

Man kan mene hva man vil om for eksempel Arnold Schwarzenegger. Han er guvernør i California, men er opprinnelig fra Østerrike. Også Adolf Hitler, som var ekstremt lojal til Tyskland i sin tid, var fra Østerrike. Eksemplene er mange.

Om nødvendig må grunnloven moderniseres på de punktene som gjør at den kan misbrukes til å øke fremmedfientlighet. Dette er en direkte utfordring for den rød-grønne regjeringen som også har flertall på Stortinget.