Takknemlig, men likevel skuffet

Den libanesiske forening krever nå at Norge bruker all sin tyngde for å få Israel til å innføre øyeblikkelig og vilkårsløs våpenhvile i krigen mot Libanon.

Dette er det viktigste kravet som Den libanesiske forening stiller til Norge i et brev som ble lest opp for statssekretær Raymond Johansen under en markering ved Utenriksdepartementet mandag formiddag.

Den libanesiske forening arrangerte markeringen på bakgrunn av Israels bombing av Libanon og spesielt søndagens massakre på over 60 sivile i landsbyen Qana. De håper at Norge på grunn av de sterke båndene mellom Norge og Libanon vil bryte muren av taushet og handlingslammelse som de mener verdenssamfunnet har vist overfor tragedien i Libanon.

I brevet står det bl.a. at foreningen er ”takknemlig for at utenriksministeren søndag fordømte massakren i Qana som et brudd på folkeretten, men beklager hans parallelle fordømmelse av Hizbollah. Mener virkelig ministeren at det libanesiske folk skal sitte stille å se på at deres land blir bombet tilbake til steinalderen?!”.

Anklaget Hizbollah
Statssekretær Raymond Johansen sa at han hadde stor forståelse for den fortvilelse som libanesere i Norge føler overfor Israels bombing av hjemlandet. Han refererte spesifikt til massakren i Qana der bare sivile døde og viste til Israels massakre av den samme landsbyen for 10 år siden.

Johansen gjentok utenriksministeren fordømmelse av massakren og sa at det var et klart brudd på folkeretten. Men det var også viktig for Johansen å rette en anklage mot Hizbollah som han mente også bryter folkeretten.

– Hizbollah skjuler våpen blant sivilbefolkningen, og Hizbollah holder sivile som gisler.
De frammøtte libaneseres reaksjon på statssekretærens uttalelser om Hizbollah var preget av skuffelse og frustrasjon.

Sier det samme som Israel
Nazih Salame fra Den libanesiske forening sa at det var synd å høre Johansens anklager mot Hizbollah, og han påpekte at dette var akkurat det samme som Israel og USA sier.

Han understreket at Israel har bombet veier og annen infrastruktur, og at sivilbefolkningen som fortsatt er igjen i Sør-Libanon ikke tør å flykte og ikke har noe sted å flykte.

I brevet kreves det også at Norge må innføre sanksjoner mot Israel dersom Israel ikke øyeblikkelig stanser krigshandlingene. Likeledes at Norge tar initiativ til at Israels krigføring blir gjenstand for behandling ved den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag.