FrP vil ha helsekontroll mot omskjæring

0Shares

FrP vil innføre helsekontroll av innvandrerjenter slik at kjønnslemlestelsen som foregår i innvandrermiljøene blir avslørt.

Partiet ber regjeringen komme med de nødvendige forslag for å innføre obligatorisk helsekontroll hvert år av jenter og unge kvinner som befinner seg i risikogruppen for kjønnslemlestelse.

Frp foreslår også at foreldre blir gjort ansvarlig for gjennomføring av kjønnslemlestelse, ifølge TV2

Frp ber regjeringen komme med forslag om å øke strafferammen for vold og trusler mot egne familiemedlemmer.

FRp vil også ha muligheten for tilbakekallelse av tildelte norske statsborgerskap.