70% i arbeid eller utdanning

0Shares

Flyktninge- og innvandrerkontoret i Bærum kommune og har prøvd å nå det politiske mål om å få 70 prosent av flyktningene i Bærum ut i arbeid eller utdanning innen to år etter at de har bosatt seg i kommunen.

Ved årsskiftet ble målet nådd. 45 av de 62 arbeidsføre flyktningene som i løpet av 1999 bosatte seg i Bærum er nå ute i arbeid eller utdanning. Det er 72,5 prosent, sier Arne Magnussen, leder av flyktning- og innvandrerkontoret i Bærum kommune til Asker og Bærum Budstikke.

Bærum har vært en av 16 kommuner som har deltatt i et prøveprosjekt i regi av Kommunal- og regionaldepartementet hvor det jobbes systematisk med kvalifisering av flyktninger.