FrPs forslag ikke gjennomtenkt

0Shares

I denne uken presenterte Fremskrittspartiet sitt forslag for å motarbeide tvangsekteskap og vold i innvandrermiljøer. FrP krever et generelt forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine, og vil si nei til familiegjenforening for utenlandske ektefeller ved tvangsekteskap, «med mulighet for dispensasjon for dokumenterte kjærlighetsekteskap».

Partiet ber også regjeringen komme med de nødvendige forslagene for å innføre obligatorisk helsekontroll hvert år av jenter og unge kvinner som befinner seg i risikogruppen for kjønnslemlestelse.

Arrangert ekteskap er vanlig i de fleste land i Sør Asia, og ofte arrangeres slik ekteskap med samtykke fra de involverte parter. Ungdommer er vant med tradisjonen om at det er foreldre som finner en make til ham/ henne.

Også i Norge har arrangert ekteskap funnet sted før i tiden. I dagens Norge hender det for eksempel at en venn eller slekting prøver å finne en partner til en av sine nærmeste via kontakt annonser eller på andre måter.

Det er tradisjon i de sør asiatiske landene at bruden og brudgommen skal møte hverandre før det inngås ekteskap. Det er også vanlig at bilder utveksles før møtet. Det at foreldrene prøver å finne en partner til sin sønn eller datter med hensyn på familiens og sønnens status, økonomi og utdanningsnivå trenger nødvendigvis ikke å innebære tvang. Problemet oppstår derimot når sønn eller datter forelsker seg i en annen som storfamilien ikke kan godta. Det kan være religiøse forskjeller eller forskjeller i kaste. I vestlige land er også forskjeller i hudfarge noe å si.

Barna står for æren

I den Sør asiatiske kulturen står barna for å ”tjene” ære til familien. Ved å ta høyere utdanning, ved å adlyde foreldre, ved å adlyde samfunnet tjener han og henne ære til familien. Når barnet derimot velger en partner på sin egen hånd føler foreldrene at deres ære krenkes. For å unngå dette vil foreldrene fra starten av, også i Noreg, prøve å hjerne vaske ungene – for å si det slik som Shabana Rehman.

Det er når tvang kommer inn i bildet at arrangert ekteskap kommer i dårlig lys. I vestlige land hvor ungdommer vokser opp side om side med den vestlige kulturen som tillater valg av partner på egen hånd, legges det to-sidig press på ungdommene. Det er her regjeringen bør gripe enn. Det handler om toleranse og holdning mot andre religioner, deres kultur og levemåte. Det å akseptere andre kulturer og religioner som likeverdige.

”Kjærlighetforhør” som FrP foreslår ser ut til å være tvetydig og vanskelig i praksis. Og dessuten er forslaget med på å ulovliggjøre noe som er lovlig. Arrangert ekteskap er i dag ikke ulovlig, og definisjonen på arrangert ekteskap er per dag diffus.

Loven blir feil om ekteskapsbyråer blir straffet for å ”arrangere” ekteskap. Eller enkelt personer som blir straffet fordi de prøver å skaffe en partner til sin nærmeste.

Det er synd at formannen til Norges tredje største parti ikke vet forskjellen mellom arrangert ekteskap og tvangsekteskap.