Røde Kors vitner ikke i tvangsekteskapssaker

0Shares

I et brev til Søndre Buskerud politidistrikt skriver organisasjonen at nøytraliteten kan være vanskelig å forene med å vitne i rettssaker.

Ifølge NRK Buskerud fikk Røde Kors sterke reaksjoner fra innvandrermiljøet etter at en medarbeider vitnet i Drammen tingrett i en straffesak om tvangsekteskap.

Da saken kom opp i Borgarting lagmannsrett, slapp vitnet å forklare seg.

Politiet har bedt Røde Kors om å avklare rutiner for når ansatte og frivillige kan vitne i rettssaker om tvangsekteskap.