– Pinlig ansettelseskultur

Oppfordringen er klar: ansett folk med innvandrerbakgrunn. Å være tolerant og fordomsfri er nemlig god økonomi. Noe annet er pinlig, skriver Arbeiderpartiets Marianne Aasen Agdestein i sin blogg på NA24.

-Med så stort press i norsk økonomi må både det offentlige og det private næringsliv legge gamle vaner til side og ansette folk med innvandrerbakgrunn, skriver hun.

– Mangel på arbeidskraft hindrer enda større vekst både i det offentlige og private. Dette er den største begrensingen i neste års statsbudsjett. Lavere sykefravær, færre på uføretrygd og attføring og flere innvandrere i jobb ville økt handlingsrommet i norsk økonomi betydelig. Det ville gitt oss mer til veier, skoler, sykehus, og alle andre gode formål folk ønsker at vi skal bruke mer penger på.

De gamle 68-erne
– Men på lang sikt handler dette også om å sikre pensjonene. 68-erne er i ferd med å bli pensjonster. Det koster. Og selv om vi er flinkere enn mange andre land til å føde barn, er fødselstallene for lave til å holde befolkningsveksten oppe og fø framtidens pensjonister. For at de skal få sine opptjente pensjoner uten økte skatter, må flere i arbeid slik at skatteinntektene øker. Selv med oljefondet har vi ikke nok til å dekke disse utgiftene. I tillegg skal de mange eldre ha en verdig alderdom, hvilket betyr at mange flere enn i dag må inn i helse- og omsorgsyrkene, skriver Aasen videre.