Iranere behandles som fundamentalister

Iranere identifiserer seg ofte med liberale krefter på venstresiden, men i Norge behandles de som fundamentalister. Det mener sosiolog Sharam Alghasi.

Alghasi har gjennomført en spørreundersøkelse og en rekke dybdeintervjuer med iranere bosatt i Oslo. Svarene han fikk avdekker et stort gap mellom iranernes selvbilde og den øvrige befolkningens holdning til dem. Mange iranere ser på seg selv som liberale og venstreradikale. Andre ser på dem som muslimske fundamentalister.

– Iranernes følelse av at de ikke identifiseres med det de virkelig står for, fører til at de konstant streber etter anerkjennelse. Iranerne føler seg oversett og undervurdert, sier Alghasi til Dagsavisen.

Han peker på at mange iranere i Norge ønsker å være flerkulturelle. De feirer jul selv om de er muslimer, fordi de synes det er en naturlig del av det å bo i Norge. Men samfunnet må også akseptere at ikke alle ønsker å delta i julefeiringen, mener Alghasi.

Sammen med sosiologene Katrine Fangen og Ivar Frønes har Alghasi redigert den nye boken «Mellom to kulturer». Boken rommer ti personlige historier skrevet av mennesker med minoritetsbakgrunn i Norge.