Undersøker inngifte

25.000 barn i Norge har foreldre som er i slekt. Nær halvparten er søskenbarn, skriver Aftenposten.

Nasjonalt folkehelseinstitutt skal nå undersøke omfanget og medisinske konsekvenser av inngifte, skriver Aftenposten.

Et av spørsmålene forskerne skal se nærmere på er eventuelle sammenhenger mellom inngifte og spedbarnsdødelighet. Et annet spørsmål er om annengenerasjons innvandrere tar med seg skikken med inngifte fra foreldeldrene, eller om dette er på vei ut.

Ifølge Aftenposten finnes det rundt 25.000 barn av inngifte-foreldre i Norge. I nær halvparten av dem er foreldrene søskenbarn. Resten er barn av tremenning-foreldre eller foreldre med mer uspesifisert slektskap.

Regjeringen vurderer å forby søskenbarnekteskap som et tiltak mot tvangsekteskap.