Kom for å jobbe, endte på uføretrygd

0Shares

Det kommer fram i en undersøkelse utført av forskerne Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, ifølge Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen er den første som tar for seg arbeidsinnvandrerne som kom før innvandringstoppen i 1975. Den viser at bare halvparten av innvandrerne som kom på 1970-tallet, var i jobb i 2000. 74 prosent av disse hevet uføretrygd. For mange var trygden høyere enn lønna.

– Jeg ble overrasket over hvor stort fallet i yrkesdeltagelsen var, og hvor mange innvandrere som er fanget opp i ulike trygdeytelser. Dette var folk som kom hit for å jobbe, som ikke flyktet fra krig og forfølgelse, sier Knut Røed ifølge DN.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) sier i en kommentar til DN at 50 prosent sysselsettingsandel er for lavt, men at det er galt å konkludere med at arbeidsinnvandring ikke blir viktig i framtiden.