Ønsker ikke selektiv innvandring

0Shares

– Hvis innvandrerne bare skal tillates å komme for noen år om gangen, er det en selektiv politikk som LO aldri har etterspurt. Og hvis tanken er at de skal bli her i all tid, vil de raskt bli lik andre nordmenn og ikke føde flere barn. Derfor løser ikke arbeidsinnvandring de langsiktige problemene, sier Gjelsvik.

Hans svar på utfordringene med mangel på arbeidskraft er fortsatt å øke yrkesdeltakelse blant alle innbyggere som ikke er sysselsatte eller jobber deltid. Gode permisjonsordninger for foreldre og full barnehagedekning vil øke fødselstallene. Å utvikle vår egen kompetanse gjennom ”Kunnskapsløftet” er et annet tiltak som jo regjeringen selv satser på, i tillegg til å øke videreutvikle den nordiske modellen med høy yrkesdeltakelse.