Moss og Stabæk fikk medhold

0Shares

På Nadderud sang Stabæks supportere “Reis hjem som i ’45”, rettet mot Lillestrøms tyske trener Uwe Rösler. Doms- og sanksjonsutvalget mente at dette falt under betegnelsen “upassende opptreden” og ila Stabæk 10 000 kroner i bot.

Ankeutvalget var enig i at Stabæk Supports referanse til krigen syntes smakløs, og at den kunne oppfattes som usaklig trakassering overfor Lillestrøms trener. Samtidig så Ankeutvalget det slik at vilkåret om ”upassende opptreden” ikke bare måtte ses i lys av utsagnet, men også i forhold til hvem som er avsender av utsagnet, da det normalt er en høyere toleranse for usaklige ytringer fra supportere enn fra tillitsvalgte og spillere. Ankeutvalget la til grunn at ytringen var upassende, men at den måtte sies å ligge på den nedre delen av skalaen, og ikke ”klart er egnet til å skade fotballarbeidet eller fotballens anseelse”, som det heter Sanksjonsreglementet.

Ankeutvalget mente at terskelen for at ytringer fra supportere skulle komme inn under denne bestemmelsen generelt sett må være svært høy, og besluttet derfor å oppheve sanksjonen mot Stabæk.

Når det gjelder saken mot Moss anførte Ankeutvalget at vedkommende som kom med en rasistisk ytring fra tribunen har utvist dyp anger og beklaget utropene. Moss FK har videre anført at vedkommende har begrenset evne til å forstå rekkevidden av sine tilrop. Det er ikke dokumentert at ytringene er noe annet enn et engangstilfelle.

Ankeutvalget uttrykte forståelse for Moss FKs anførsler om viktigheten av å integrere alle typer mennesker i fotballmiljøet, og skriver i sin vurdering saken: “Hvor ytreren, som i dette tilfellet, har begrenset evne til å forstå rekkevidden av sine utrop, vil fokus på oppdragelse og presisering av fotballens idealer og verdier etter Ankeutvalgets skjønn være mer passende sanksjon enn bøteleggelse. Ankeutvalget fant derfor etter en helhetlig vurdering at passende sanksjon for dette forholdet er irettesetting.

Doms- og sanksjonsutvalgets beslutning om å gi Moss FK 5 000 kroner i bot, ble omgjort til en irettesettelse.