Advarsel

0Shares

VARSLERSEMINAR; VARSLING, AVSLØRING, TILDEKKING,15.november 2006

Arr. ”Kreativ læring og eleven i sentrum” v/Julija P.Lande

 

Møteleder: journalist og forfatter Jon Hustad

P R O G R A M

8.30-9.00    Registrering og kaffe/te

9.00-9.30    Prof. Edvard Vogt:

                   Oversikt over varsleres beskyttelse i Norge og USA.

                                   

930-10.00   Varsler: Magnus B. Aase:

                   -varsling og konsekvensene

 

10.00-10.15    PAUSE

 

10.15-10.45   Arne Jensen:

                      -varslerne-viktige kilder

 

10.45-11.15  Varsler Bengt Roer:

                      -avsløringer og forsikringsselskapets straffereaksjoner

 

11.15-11.30  PAUSE

 

11.30-12.00  Varsler prof.Ole Didrik Saugstad:

                     -avsløringer, forfølgelse, maktkamp

 

12.00-12.30 Forfatter/daglig leder Mette Hjelmark:

                     – Mobbingens mekanismer

12.30-13.15  LUNSJPAUSE med kunstnerisk innslag: danser Lidia Pinhero

 

13.15-13.45  Journalist/forfatter Per-Aslak Ertresvåg:

                    – på kanten av stupet

13.45-14.15  Varsler Synnøve Fjellbakk Taftø:

                     – psykiatrien- ytringsfrihetens  verste fiende

 

14.15-14.30 PAUSE

 

14.30-15.00 Pål Hivand:

                    -erfaringer fra en varsler

                    -varslingens bakside: sanksjoner mot varslere

15.00-15.30 Varsler Julija P.Lande:

                     -verneombud, tillitsvalgt og varsler blant ”eksperter”

                   

15.30-15.45  PAUSE

 

15.45-16.00  Per Bugge Asperheim:

                    -mobbingens ytterste konsekvens

16.00-16.30 Varsler Anette Skogen:

                    -lovbrudd

16..30-17..30 Diskusjon/plenumdebatt

Målgruppe: advokater, dommere, politikere,  politiet, ledere og medarbeidere på alle nivåer i samfunnsliv,  Arbeidstilsynet, RTV, fagforeninger, Rådet for psykisk helse, Menneskeverd, Rettferd for taperne, Antirasistisk senter, Likestillings-og diskrimineringsombudet,…

 

Påmelding innen 14.november. Mob. 938 45 398 / 67 14 93 88 , e-post:  [email protected]